Η "υγρή επούλωση" στην πράξη.

Η κλειστή "υγρή" επούλωση βελτιώνει την ποιότητα ζωής του ασθενή γιατί αποφεύγονται οι δυσάρεστες οσμές και οι μόνιμα λεκιασμένοι επίδεσμοι, κερδίζεται χρόνος από τις μη καθημερινές αλλαγές, βελτιώνεται η αυτοεκτίμηση και η κοινωνική ζωή.

H υγρή επούλωση περιλαμβάνει την σωστή χρήση επιθεμάτων.

Τι προσφέρει η "υγρή" επούλωση:

-Μείωση της νεκρωτικής επιφάνειας

-Πρόληψη της αφυδάτωσης των υγιών ιστών

-Καθήλωση και διέγερση των αυξητικών παραγόντων

-Ενεργοποίηση των ενζύμων αποδόμησης των νεκρωτικών ιστών

-Το χαμηλό Ph του έλκους διεγείρει την αγγειογένεση και εμποδίζει την ανάπτυξη βακτηριδίων.

-Ενεργοποίηση φαγοκκυταρικών και λυσσοσωμιακών λειτουργιών

-Ενεργοποίηση ουδετεροφιλικής φλεγμονώδους αντίδρασης

-Διέγερση του πολλαπλασιασμού των ινοβλαστών και των ενδοθηλιακών κυττάρων

-Αύξηση του πολλαπλασιασμού και της μετανάστευσης των κερατινοκκυτάρων

-Σταθερή θερμοκρασία

-Προστασία από εξωγενείς τραυματισμούς, ξένα σώματα, ρύπους.

Οι δερματικές ελκώσεις ανταποκρίνονται καλά στην μέθοδο της ‘’υγρής επούλωσης’’. Προϋπόθεση είναι η αιτιολογική αντιμετώπιση του έλκους και η άρση των παραγόντων που επιβραδύνουν την επούλωση. Ανάλογα με την εξέλιξη της επούλωσης και τα αναμενόμενα ή όχι συμβάματα, επιλέγονται ή αποκλείονται τα διάφορα είδη επιθεμάτων.