Αναζήτηση

Είδη επιθεμάτων και χρήση

Ενημερώθηκε: Αυγ 22

Τα επιθέματα κατακλίσεων χωρίζονται σε κατηγορίες με βάση την υγρασία των πληγών στις οποίες χρησιμοποιούνται και το υλικό του πυρήνα τους.

Το αν θα περιέχουν άργυρο ή όχι, έχει σχέση με το μικροβιακό φορτίο του κάθε τραύματος.

Αφρώδη επιθέματα (επιθέματα για κάλυψη)- Αποτελούν την πιο παλιά κατηγορία επιθεμάτων και χρησιμοποιούνται σε τραύματα μέτριου εξιδρώματος.Μπορούν να μείνουν στο τραύμα μικρό διάστημα λόγω της μικρής τους απορροφητικής ικανότητας.Yδροτριχοειδικά επιθέματα (επιθέματα για κάλυψη) Δεσμεύουν μεγάλη ποσότητα εξιδρώματος από τα τραύματα και έχουν την ικανότητα με τα πλέγματα που έχουν να μην έρχονται σε άμμεση επαφή τα υγρά με το τραύμα.Ο πυρήνας τους μετατρέπεται σε τζελ.Οι αλλαγές μπορουν να καθυστερούν λόγω της μεγάλης τους απορροφητικής ικανότητας.
Άμορφα επιθέματα - Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τις υδρογέλες και χρήσιμοποιούνται για την αφαίρεση νεκρώσεων.Είναι η μόνη κατηγορία που χρησιμοποιείται μαζί με επιθέματα κάλυψης και συνήθως υδροτριχοειδικών.Έχουν μορφή τζελ.


Αλγινικά επιθέματα (επίθεμα για κοιλότητες και τραύματα με αίμα) - Χρησιμοποιούνται σε κοιλότητες καθαρές από νεκρώσεις με χρήση επιθεμάτων κάλυψης ή και χωρίς σε επιφανειακά τραύματα με αίμα.Είναι γνωστά ως κορδόνια ή φύκια.Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε διαβητικά έλκη.


Για πληροφορίες σχετικά με τα υλικά κατάκλισης και την κάλυψη τους μέσω ΕΟΠΥΥ επικοινωνήστε μαζί μας